An Giang: Tạm dừng đón khách và thu phí tham quan Khu du lịch Núi Cấm.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân địa phương và du khách tham quan, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang thông báo kể từ 00 giờ ngày 28/3/2020, tạm dừng việc đón khách và thu phí tham quan vào Khu du lịch núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho đến khi tinh hình dịch bệnh ổn định, chuyển biến tích cực, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang sẽ có thông báo vào thời điểm thích hợp.

Xin thông báo đến các cơ quan ban ngành và người dân được biết!

Nguồn: Trung tâm xúc tiến thương mại An Giang