An Giang tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng

Tối 15-4, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh An Giang Nguyễn Phú Tân thông báo: tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển) trên địa bàn tỉnh.

Thời gian áp dụng kể từ 00 giờ ngày 16-4-2020 cho đến khi Sở Giao thông-Vận tải An Giang có thông báo mới; trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Tiếp tục thực hiện thông báo số 67/TB-SGTVT ngày 31-3-2020 của Sở
Giao thông – Vận tải An Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày
31-3-2020 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông – Vận tải An Giang đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông – Vận tải và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giám sát việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng như trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Giao thông-Vận tải tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Chiều 15-4, Bộ Giao thông-Vận tải đã có văn bản hỏa tốc số 3608/BGTVT-VT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15-4.

Theo công văn, Bộ Giao thông-Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15-4-2020 về việc phòng, chống dịch Covid-19.

 Cụ thể, tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Bộ Giao thông-Vận tải tại công văn số 3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3092/BGTVT-VT ngày 1-4-2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian áp dụng kể từ 00 giờ 00 phút ngày 16-4-2020 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị mới và thông báo tiếp theo của Bộ GTVT để triển khai thực hiện Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Giao thông-Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ ngày 15-4-2020 về việc phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng phương án vận chuyển hành khách đối với các tỉnh, thành phố thuộc từng nhóm nguy cơ (phương án phải nêu rõ đối với các trường hợp vận chuyển nội tỉnh và liên tỉnh giữa các nhóm nguy cơ) và báo cáo Bộ Bộ Giao thông-Vận tải trước 12 giờ ngày 16-4-2020./.

Theo CTTĐT An Giang