Khẩn: Những người tới Bệnh viện Đà Nẵng và đi chuyến bay VN166 liên hệ ngay y tế

Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn số 19, yêu cầu những người tới Bệnh viện Đà Nẵng và chuyến bay VN166 liên hệ ngay y tế.