An Giang: Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19

Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 phòng, chống dịch COVID-19; dịch bệnh đang có nguy cơ rất cao lây lan trong cộng đồng. Thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 09/8, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn  828 /UBND-KGVX, triển khai Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp, trong đó: 

Yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết; khuyến cáo người dân khai báo y tế điện tử tự nguyện và cài đặt ứng dụng Bluezone.  

Tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về phòng, chống dịch (như không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang…); xử lý nghiêm các trường hợp mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, chất lượng kém… Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.  

Toàn ngành y tế tiếp tục duy trì chế độ báo động đỏ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh. Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Ngành y tế tăng cường đào tạo, tập huấn trực tuyến cho nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế để bất cứ khi nào và ở đâu có ca nhiễm (nếu có) đều biết cách xử lý phù hợp, kịp thời.  

Ủy ban nhân dân tỉnh  giao Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế. Kêu gọi mọi người có điện thoại thông minh tích cực cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.  

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo nhắn tin, thông tin qua hệ thống truyền thanh cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh đề nghị người dân tích cực thực hiện. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; báo cáo kết quả Kỳ thi về UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo qui định.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có phương án bảo đảm dự trữ các loại hàng hóa, lương thực thực phẩm cần thiết, đề phòng trường hợp có dịch bệnh; tiếp tục thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng, chống dịch song cần duy trì sự liên tục các hoạt động kinh tế, không để đứt gãy, chủ động và tích cực thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế. 

Về tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương: 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo Công an địa phương, ngành Y tế, UBND xã, phường, thị trấn, các khóm, ấp, tổ dân phố, tổ tự quản tăng tốc hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến 28/7/2020 đã trở về địa phương trên mọi phương tiện; các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo các thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. 

Sở Y tế tổ chức triển khai xét nghiệm xác định ca bệnh thông qua phát hiện kháng nguyên của vi rút SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch trong tỉnh, nhất là bảo đảm kinh phí kịp thời đối với vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm khi cần. 

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, cập nhật kết quả hoạt động truy vết, xác minh, lập danh sách, cách ly, xét nghiệm gửi về Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) trước 14h30 hằng ngày để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) và UBND tỉnh./.