AN GIANG 24H

An Giang: Mực nước lên nhanh theo triều

Đài Khí tượng thủy văn An Giang cho biết, mực nước đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu và vùng hạ lưu sông hiện đang mức thấp nhưng sẽ lên nhanh theo triều trong những ngày tới; riêng khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên (TGLX), mực nước tại các trạm tiếp tục lên.

Đối với vùng đầu nguồn, ngày 14-9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu đạt 1,64m, so mức báo động 1 (BĐ1) còn thấp hơn rất nhiều (BĐ1 tại trạm Tân Châu đạt 3,5m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,71m (BĐ1 là 3m), tại Khánh An 1,78m (BĐ1 là 4,2m). Ở vùng hạ lưu, mực nước ngày 14-9 tại Long Xuyên (sông Hậu) là 1,56m (BĐ1 là 1,9m), tại Chợ Mới (rạch Ông Chưởng) 1,53m (BĐ1 là 2m), tại Vàm Nao (sông Vàm Nao) 1,58m (BĐ1 là 2,5m).

Đối với vùng nội đồng TGLX, mực nước cao nhất ngày 14-9 trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô 0,69m (BĐ1 là 3m), tại Vĩnh Gia 0,4m (BĐ1 là 2m); trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn 0,63m (BĐ1 là 2m), tại Cô Tô 0,64m (BĐ1 là 1,4m); trên kênh Tám Ngàn tại Lò Gạch 0,39m (BĐ1 là 1,7m)… Dự báo ngày 18-9, mực nước cao nhất tại Tân Châu khả năng đạt 2,12m, Châu Đốc 2,1m, Khánh An 2,4m, Long Xuyên 1,98m (vượt BĐ1), Chợ Mới 1,95m, Vàm Nao 2,02m, Xuân Tô 0,89m, Vĩnh Gia 0,63m, Tri Tôn 0,85m, Cô Tô 0,83m, Lò Gạch 0,6m…

NGÔ CHUẨN

Related Articles

Back to top button