Aɴ Gɪᴀɴɢ: Kɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 2 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ

Theo Công An An Giang