Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Aɴ Gɪᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɢᴀ̂̀ɴ 300 ʙᴜ̛ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴜ̛ᴜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣

Sáng 30/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an An Giang đã tổ chức tiếp nhận, thu hồi gần 300 gói bưu kiện, bưu phẩm có chứa ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́, công cụ hỗ trợ các loại.

Nhiều bưu kiện, bưu phẩm được đưa về trụ sở kiểm tra

Hàng trăm cây dao, kiếm, mã tấu và linh kiện s~ú~n~g đạn bi các loại được thu giữ

Năm 2022, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an An Giang đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra các gói bưu kiện, bưu phẩm thông qua dịch vụ bưu chính, phát hiện hàng trăm bưu kiện nghi vấn chứa hu|ng khí, công cụ hỗ trợ.

Qᴜᴀ đᴏ́, ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ 700 ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ, ɢᴏ̂̀ᴍ: 543 ᴄᴀ̂ʏ ᴅᴀᴏ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴇ̂́, 74 ᴄᴀ̂ʏ ᴅᴀᴏ 38 ᴄᴀ̂ʏ ᴍᴀ̃ ᴛᴀ̂́ᴜ, 24 ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛᴜʏ́ᴘ…

KHÁNH HƯNG