Giàn dây leo trăm tuổi trổ bông giống đuôi phụng ở An Giang

Dây leo rạng đông thân hình như “rồng bay” hoa nở giống đuôi phụng trong vườn nhà anh Nguyễn Văn Vũ thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng.

Giàn dây leo trăm tuổi ở An Giang