Chấp thuận chủ trương cho Châu Đốc triển khai thí điểm Hệ thống “Du lịch thông minh” và “Quản lý lưu trú”

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho UBND TP. Châu Đốc triển khai thí điểm Hệ thống “Du lịch thông minh” và “Quản lý lưu trú” trên địa bàn TP. Châu Đốc. 

Trước đó, UBND tỉnh đã có chủ trương triển khai thí điểm Hệ thống “Du lịch thông minh” (Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì) và “Quản lý lưu trú” (Công an tỉnh chủ trì) trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đề nghị UBND TP. Châu Đốc liên hệ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh để được ưu tiên thu thập dữ liệu, triển khai thí điểm 2 hệ thống nêu trên tại địa phương.

Theo UBND TP. Châu Đốc, mô hình du lịch thông minh giúp người dân, du khách tra cứu, tiếp nhận và nắm bắt thông tin nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao trải nghiệm trong hành trình du lịch; giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh, quảng bá, tăng doanh thu du lịch.