Bạn suy nghĩ gì về tấm ảnh này?

Tôi suy nghĩ mãi về tấm hình này. Đây là một vấn nạn. Tuy không mới nhưng những nhức nhối của nó, cho đến giờ vẫn chưa một dấu hiệu nào xoa dịu.

Tấm giấy khen – thứ mà nền giáo dục này dùng để biểu dương, thì nay đã không còn giá trị cổ vũ. Tấm giấy khen, sử dụng theo cách thức này, giờ đây đã trở thành vũ khí sỉ nhục con người.

Việc người ta trao giấy khen đồng loạt và chụp hình khoe tấm giấy khen ấy, cả lớp có giấy khen, trừ một người không có, cho thấy sự đậm đặc của một nền giáo dục không lấy con người làm trung tâm của sự phát triển mà chỉ lấy thành tích làm mục tiêu thi đua.

Và nhìn xa hơn, nền giáo dục lấy thành tích theo một khuôn thước đúc sẵn làm mục đích đeo đuổi chính là một xã hội hô hào phong trào thành sự vận động, lấy thi đua làm mục tiêu phấn đấu, thay vì lấy cạnh tranh làm động lực phát triển.

Thế giới loài người đã bước sang nền kinh tế tri thức mà ở đó sự sáng tạo cá nhân trở thành động lực dẫn dắt. Đó là lý do giáo dục phải tiến sang giai đoạn phát triển cá nhân, thúc đẩy con người cá nhân phát triển toàn diện, để mỗi người là riêng, là khác biệt.

Nền giáo dục với những khuôn thước đúc sẵn sẽ chỉ tạo ra những con gà công nghiệp và tư duy thì đồng phục.

Thế cho nên, cả lớp khoe giấy khen trừ một người không có, không chỉ là thiếu nhân văn, nhân bản, mà còn là báo cáo tổng kết về một nền giáo dục lạc hậu.

Và, có thể nhìn từ đây để thấy, nền kinh tế tri thức sẽ chỉ là những mĩ từ trong các văn bản, nghị quyết, hoặc những hô hào khẩu hiệu trên tranh cổ động đạo nhái mà thôi.

Fb: Bạch Hoàn