Cạnh tranh bán cà phê, chủ quán thuê người tạt mắm tôm, sơn đỏ

Vì muốn cạnh tranh với quán cà phê bên cạnh, chủ quán đã thuê nhóm thiếu niên đi tạt sơn, mắm tôm gây thiệt hại tài sản cho quán này.

MỜI XEM CLIP