Gia đình ở An Giang bỏ hàng trăm triệu mở cửa hàng 0 đồng phục vụ người nghèo

Gia đình ông Dương Ngọc Thạch (Chợ Mới, An Giang) đầu tư hàng trăm triệu xây dựng Cửa hàng O đồng với đầy đủ đồ tiêu dùng thiết yếu nhằm phục vụ người nghèo.